ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) บจก.

jinsipa.t@tha.fujixerox.com


ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์สำนักงาน

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Address (English)

123 Suntowers A, 23th-26th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2660-8000

Fax

0-2617-6748~9

%d bloggers like this: