โกลบอล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส

ravat-md@globalas.co.th, foodntp@yahoo.com


โกลบอล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โกลบอล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส
จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

201/238 หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

201/238 Moo 3, Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2552-6782, 0-2551-1276

Fax

0-2551-2399

%d bloggers like this: