จัดหางาน โกลเบิ้ล อีเว้นท์ บจก.

globaleventsmanpower@gmail.com


จัดหางาน โกลเบิ้ล อีเว้นท์ บจก.

Full Description


  • นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อมาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
  • ปรับสถานะจากแรงงานเถื่อนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย
  • บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กัมพูชา ลาว (การทำ Passport) ทั่วประเทศไทย
  • ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว
  • ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว
  • ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit) กรุงเทพ และ นนทบุรี
  • มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะแรงงานที่ทำ Passport แล้ว)
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพพม่า


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

6 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Zip code

11000

Tel.

0-2950-2129

Fax

0-2950-2127

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: