โกลบริค รีแฟรคทอรี่ส์ บจก.

info@globrick.com , siriya.globrick@gmail.com


โกลบริค รีแฟรคทอรี่ส์ บจก.

Full Description


บริษัท โกลบริค รีแฟรคทอรีส์ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในวงการธุรกิจวัสดุทนไฟมากกว่า 45 ปี สร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคนิค วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้วัสดุทนไฟที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีทีมงามที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมจาก Harbison Walker International (HWI) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟรายใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 150 ปี  จากประสบการณ์ทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญ  ทีมวิศวกรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน API 936 และได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน American Petroleum Institute (API) และประสบการณ์ของผู้ผลิตวัสดุทนไฟพันธมิตรของบริษัทฯ   บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการคู่ค้าของบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอย่างครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

28/12 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

Address (English)

28/12 Moo 9, Bangkhen, MueangNonthaburi, Ngamwongwan 18 Alley, Muang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

02-001-0377 , 081-869-6999, 091-696-5289