แกรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง

grandtec@truemail.co.th


แกรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. แกรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง

จำหน่ายสายพานลำเลียง P.V.C, PUที่อยู่ (ภาษาไทย)

1350/711 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1350/711 Thairong Tower, 1st Fl., Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2719-3769, 0-2719-3914

Fax

0-2719-4968