กรีนพอยท์สยาม

greenpointsiam@kulthorn.co.th


กรีนพอยท์สยาม

Full Description


บจก. กรีนพอยท์สยาม

ศูนย์บริการซ่อม ตรวจสอบและอะไหล่คอมเพรสเซอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

410 พัฒนาการ 53 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

410 Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2320-1624

Fax

0-2322-6945