กุลเทค เอ็นจิเนียริ่ง


กุลเทค เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. กุลเทค เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิต จำหน่าย และรับซ่อม อินเวอร์เตอร์ รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

332 อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

332 Arkarnsongkroh Rd., Thung Watdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2676-0383-4

Fax

0-2676-0688

%d bloggers like this: