จีทีจี เอ็นจิเนี่ยริ่ง บจก.

gtgen95@hotmail.com


จีทีจี เอ็นจิเนี่ยริ่ง บจก.

Full Description


โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป, โรงงานสำเร็จรูป, อลูมิเนียมอัลลอย, เหล็กรีดเย็น, โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

101/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

101/20 Rangnam Rd., Rajtavee, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

02-404-1461, 095-737-3705

Fax

02-404-1461

%d bloggers like this: