เอช.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

hnengine@hnengineering.co.th


เอช.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


หจก. เอช.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ผู้ผลิต – นำเข้า และ จัดจำหน่าย / ให้บริการ

  • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER ) แบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส มีขนาดตั้งแต่ 500VA-500KVA
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) แบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาด 500 VA – 20 KVA
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ ( BATTERY CHARGER ) สำหรับแบตเตอรี่แห้ง และ แบตเตอรี่น้ำ
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ SWITCHING มีทั้งแบบ AC-DC และแบบ DC-AC มากกว่า 600 แบบ
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ LINEAR ( REGULATE DC POWER SUPPLY ) มีทั้งแบบค่าคงที่(FIXED) และปรับค่าได้
  • หม้อแปลงไฟฟ้า ( TRANSFORMER ) มีทั้งแบบ AUTO และ ISOLATE ทั้งไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส รับสั่งทำตามที่ลูกค้ากำหนด

0817 HN Engineeringที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/5 หมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

68/5 Moo 5, Bangmueang-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2380-0330-2, 0-2755-6205-6

Fax

0-2755-6204

%d bloggers like this: