รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

sale_security@happyland.co.th


รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ “HLIS” เป็นบริษัทหนึ่งในเครือ แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร บริการพื้นที่เช่า ซึ่งอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40 ปี ได้รับการยอมรับในชื่อเสียง และคุณภาพการให้บริการจากคู่ค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

HLIS เริ่มก่อตั้งมาด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย มากกว่า 10 ปี โดยมีความพร้อมที่จะให้ บริการรักษาความปลอดภัย ทุกประเภท มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ และยังพร้อมให้ความช่วยเหลือ บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพราะเราทราบและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการรักษาความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับงานบริการรักษาความปลอดภัยให้สูงกว่ามาตรฐานอยู่เสมอ และเพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัย และอุ่นใจ ที่ไว้วางใจให้ HLIS ดูแลคุณที่อยู่ (ภาษาไทย)

139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

Zip code

10240

Tel.

081-849-0202