เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

service@healthenvi.com


เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

Full Description


บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน ตรวจวิเคราะห์อาหารทั้งภายในและนอกโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมตรวจสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยบริการรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็ว

  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพกากตะกอนและดิน
  • ตรวจวิเคราะห์อาหาร

เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทคที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/11 หมู่ 2 5 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

77/11 Moo 2, 5, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2952-6305~9

Fax

0-2952-6310

%d bloggers like this: