ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.


ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

Full Description


ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

ขาย-ซ่อม เครื่องทำความเย็นตู้คอนโทรลที่อยู่ (ภาษาไทย)

166/132 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

Address (English)

166/132 Moo 4, Theparak Rd., Bangphriang, Bangbo, Samutprakhan,

Zip code

10560

Tel.

0 2708 0107

Fax

0 2708 0799