ไอ ดี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง


ไอ ดี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง

Full Description


บจก. ไอ ดี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตยาและเครื่องสำอางที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/7 หมู่ 6 เลียบคลองสอง ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี

Address (English)

21/7 Moo 6, Liapkhlongsong Rd., Khukhot, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2533-7750-3, 0-2987-6500-20

Fax

0-2987-6500-20