เจ.ซี. เอ็มบรอยเดอะรี่ เซ็นเตอร์

jcembroidery@hotmail.com


เจ.ซี. เอ็มบรอยเดอะรี่ เซ็นเตอร์

Full Description


บริษัท เจ.ซี. เอ็มบรอยเดอะรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด

รับปักลวดลายด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ลงบนชิ้นงาน เช่น หน้าหมวก, ผ้าขนสัตว์, PVC หรือปักเป็นชิ้นอาร์มที่อยู่ (ภาษาไทย)

100 ท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

100 Thakham 8, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2415-9701~2, 0-2895-4619~20

Fax

0-2415-9703