จิรทีปต์มอเตอร์แอนด์ ไดร์ฟส

jiratheep_motors_drives@hotmail.com


จิรทีปต์มอเตอร์แอนด์ ไดร์ฟส
มอเตอร์ไฟฟ้า

Full Description


จิรทีปต์มอเตอร์แอนด์ ไดร์ฟส

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า

jira-motor-2023ที่อยู่ (ภาษาไทย)

54 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

Address (English)

54 Bangbon 4 Rd., Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

08-6310-7081, 08-6757-9332, 0-2807-2150~1

Fax

0-2807-2149