เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์

admin@kitelectronics.com


เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์

Full Description


หจก. เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์
นำเข้า จัดหา จำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

300/41 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

Address (English)

300/41 Premium Place Village ,Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

02-3791486 , 065-8860205

Fax

0-2379-1486

%d bloggers like this: