กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง

kanokh2010@hotmail.com


กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง
นำเข้าและจำหน่ายปั๊มดูดของเหลวในงานอุตสาหกรรม บริการให้คำปรึกษาและซ่อมปั๊มที่อยู่ (ภาษาไทย)

102/11 หมู่ 11 เรวดี 46 เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

102/11 Moo 11, Rawadi 46, Rawadi Rd., Talatkhwan, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2955-6042

Fax

0-2955-6043

%d bloggers like this: