ขอนแก่นเอกพล

support@thai-kke.com


ขอนแก่นเอกพล

Full Description


บจก. ขอนแก่นเอกพล

ผลิตและจำหน่ายท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก และระบบลม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์จราจร และอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/60-61 หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น

Address (English)

1/60-61 Namueang Rd., Naimueang, Mueang, Khonkaen

Zip code

40000

Tel.

0-4322-8555

Fax

0-4323-5228, 0-4324-2809

%d bloggers like this: