ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์

sales@kongkiat.com


ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์

Full Description


บจก. ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์
ผลิตเส้นด้ายผสมสีเพื่อการทอผ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/9 หมู่ 3 สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค สระบุรี

Address (English)

19/9 Moo 3, Suwannasorn Rd., Bualoi, Nongkhae, Saraburi

Zip code

18230

Tel.

0-3637-9498, 0-2463-0020

Fax

0-3637-9281, 0-2463-1914