โคเนี่ยน ไทย บจก.

konionthai@hotmail.com


โคเนี่ยน ไทย บจก.

Full Description


* จำหน่ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

* จำหน่ายตู้แช่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

481/207 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

481/207 Charansanitwong 37 Rd., Bangkhunsri, Bangkok Noi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-3484-9084, 08-6351-0886

Fax

0-3484-9084

%d bloggers like this: