โคเรียน อิเลคทรอนิคส์ พาวเวอร์ ซอร์ส (ประเทศไทย)


โคเรียน อิเลคทรอนิคส์ พาวเวอร์ ซอร์ส (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. โคเรียน อิเลคทรอนิคส์ พาวเวอร์ ซอร์ส (ประเทศไทย)

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/135 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง

Address (English)

7/135 Moo 4, Amata City Industrial Estate, Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong

Zip code

21140

Tel.

0-3895-6353-7

Fax

0-3895-6359

Category (หมวดหมู่)