ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)


ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/421 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/421 Moo 7, Amata Nakhon Industrial Estate, Don Hua Lor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3821-3311-2

Fax

0-3821-3313

%d bloggers like this: