เอ็ม.อาร์.เอ็ม

mrmthoa@samart.co.th


เอ็ม.อาร์.เอ็ม

Full Description


บจก. เอ็ม.อาร์.เอ็ม
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ปั๊มน้ำและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

57 อาคารเอ็มอาร์เอ็ม พระราม 9 (ซ.19) (ปรียานุช) พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

57 MRM Building, Rama IX 19 (Preeyarnut), Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2319-9911

Fax

0-2319-9912

%d bloggers like this: