แม็กนา พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

magnapkk@gmail.com


แม็กนา พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


บริษัท แม็กนา พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ออกแบบ ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องลำเลียง สายพาน ลูกกลิ้ง มอเตอร์ไฟฟ้า

แม็กนา พีเคเค เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/155 หมู่ 10 จรัญสนิทวงศ์ 13 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

14/155 Moo 10, Charansanitwong 13, Charansanitwong Rd., Bangwaek, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2410-6170, 0-2410-6432, 0-2410-6462

Fax

0-2410-6351