แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

sale@massteclink.com


แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

Full Description


บจก. แมสเทค ลิ้งค์

  • จำหน่าย Copper Tabe “Valor”
  • จำหน่าย Automatic Balancing Valve “Frese” Valve Crane, OCV, Valor Product
  • จำหน่ายเครื่องดับเพลิง

YG2016_cat05_07ที่อยู่ (ภาษาไทย)

59, 61, 63 โชคชัย 4 (ซ.84) โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

59, 61, 63 Chokchai 4 (84), Chokchai 4 Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2942-1433

Fax

0-2942-1320, 0-2942-0904

%d bloggers like this: