เมวา โมลด์ (ไทยแลนด์)

apcthailandnet@gmail.com


เมวา โมลด์ (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. เมวา โมลด์ (ไทยแลนด์)
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/381 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/381 Moo 6, Amata Nakhon Industrial Estate, Don Hua Lor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3846-5522

Fax

0-3846-5525