ไมโครเทค โปรดักส์

contact@microtek-group.com


ไมโครเทค โปรดักส์
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

Full Description


บจก. ไมโครเทค โปรดักส์

ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Precision Part Jig Fixture และรับฉีดชิ้นส่วนพลาสติก

YG2018_0635-Microtek-Products_4Colที่อยู่ (ภาษาไทย)

81-81/1-3 หมู่ 20 เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

81-81/1-3 Moo 20, Thepharak Rd., Bangphli-Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-2486-7, 0-2755-4068

Fax

0-2755-4179, 0-2755-3635