มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

thai@mdmetrology.com


มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

บริการสอบเทียบและจำหน่ายเครื่องมือวัดละเอียดที่อยู่ (ภาษาไทย)

170/438 หมู่ 3 เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

170/438 Moo 3, Serithai Rd., Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2540-3815-6, 0-2906-0403, 0-2906-3159

Fax

0-2517-5827

%d bloggers like this: