เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

sale_nsl@yahoo.co.th


เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


หจก. เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

  • ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัววัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัววัดอุณหภูมิ ในงานอุตสาหกรรม สามารถสั่งทำได้ตามแบบ

เอ็น.เอส.แอล. อินเตอร์เทรด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสที่อยู่ (ภาษาไทย)

71/24 หมู่11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

71/24 Moo 11, Thepharak Road, Bang Pla, Bang Phli, Samut Prakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-2433-4, 086-327-4044

Fax

0-2312-1435-6