นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย)

marketing@nachaleeti.com


นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย)

จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง รอก เครน ลิฟต์ พร้อมตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง

Crane NachA Logo

yg2018_yok_nachaleetiที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/22 หมู่ 2 สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

1/22 Moo 2, Sukhumvit Rd., Thaiban, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2707-8055-6, 0-2707-8044

Fax

0-2707-8057