น่ำแซเทรดดิ้ง (2012) บจก.

sales@namsaetrading2012.com


น่ำแซเทรดดิ้ง (2012) บจก.

Full Description


บริษัท น่ำแซ มอเตอร์ จำกัด

  • จำหน่ายพัดลมไอน้ำ และมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ
  • จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์ทุกชนิด
  • รับติดตั้งออกแบบ
  • Eurovent, HASCON, ABB, venz, walter

น่ำแซเทรดดิ้ง (2012)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

566/113-115 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

Address (English)

556/113-115 Rama 4 Road, Mahaprutaram, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2633-3032~7

Fax

0-2234-6159

%d bloggers like this: