ณรงค์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง

narongsak_1955@hotmail.com


ณรงค์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


หจก. ณรงค์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง

รับหล่อและกลึงอะไหล่เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง ปั๊มน้ำ รอกและแม่แรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

3761/380 นอกเขต จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3761/380 Nokkhet, Chan Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2893-9319-20, 0-2893-9329

Fax

0-2893-9320