นวสยาม สตีล

7389999@gmail.com


นวสยาม สตีล

Full Description


บจก. นวสยาม สตีล

ศูนย์รวมเหล็ก เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณที่อยู่ (ภาษาไทย)

77 หมู่ 5 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

77 Moo 5, Kingkaoe Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-9990-9

Fax

0-2738-8308-10