เอ็น.ซี.เอช. (ประเทศไทย) บจก.

marketing.thailand@nch.com


เอ็น.ซี.เอช. (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


บจก. เอ็น.ซี.เอช. (ประเทศไทย)

เอ็น ซี เอช ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการบำรุงรักษาครบวงจร ตั้งแต่ปี 1919ที่อยู่ (ภาษาไทย)

ชั้นที่ 14 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

Address (English)

14th Floor Bhiraj Tower at BITEC, 4345 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2770-9686~8

Fax

0-2770-9689

Category (หมวดหมู่)