เอ็นซีเอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น

ncs@ncsnetwork.com


เอ็นซีเอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น

Full Description


บจก. เอ็นซีเอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น

นำเข้า จำหน่าย Fiber Optic, UTP ด้าน Datacomms (Clipsal & Belden)

yg 32Col Formatที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/4-7 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

Address (English)

39/4-7 Khonglamchiak Rd., Navamin Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2508-0977

Fax

0-2508-0981,0-2508-0984

%d bloggers like this: