นิคอน (ประเทศไทย)

onusa.t@ntc.nikon.co.jp


นิคอน (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. นิคอน (ประเทศไทย)
ผลิตกล้องถ่ายรูปและเลนส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/42 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

1/42 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Rd., Khanham, U-thai, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13210

Tel.

0-3533-1500 (12 Lines)

Fax

0-3533-0161

%d bloggers like this: