เอ็นเจ ดาโก้เทค บจก.

njdacotech@gmail.com


เอ็นเจ ดาโก้เทค บจก.

Full Description


เอ็นเจ ดาโก้เทค บจก.

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียทุกชนิด, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องสูบสารเคมีและของเหลวที่มีลักษณะพิเศษ, วาล์วนานาชนิด อุปกรณ์วัดและควบคุมค่าต่างๆ

YG2016_cat05_15ที่อยู่ (ภาษาไทย)

406/100 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

Address (English)

406/100 Liabklongsong Road, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2183-0325~6

Fax

0-2183-0327

%d bloggers like this: