เอ็นพีที กรีน บจก.

sales@nptgreen.com


เอ็นพีที กรีน บจก.

Full Description


เอ็นพีที กรีน บจก.

ข้อมูลโดยสรุปของโคมและหลอดไฟ

 1. ลดพลังงานไฟฟ้าลง 50% โดยแสงสว่างยังคงเท่าเดิม
 2. ทดทาน อายุการใช้งานนานถึง 1 แสนชั่วโมงนานกว่าหลอด และโคมแบบเก่า 8 เท่า
 3. อัตราการลดลงของแสงน้อยและลดช้าแสงตกหรือแสงดร๊อปลงน้อย และช้าเมื่อเทียบกับ MHL และ LED ซึ่งทั้ง MHL และ LED แสงสว่างจะดร๊อป หรือลดลงมาก และรวดเร็ว
 4. แสงไม่รบกวนสายตา (ไม่แยงตา)
 5. แสงสว่างใกล้เคียงธรรมชาติมาก เหมาะสำหรับการตรวจสอบสีของชิ้นงาน
 6. อุณหภูมิต่ำกว่าแบบเดิมมาก
 7. จุดคุ้มทุน 5 เดือน หลังจากนั้นเป็นกำไรจากค่าไฟที่ลดลง (กรณีเปิด 24 ชั่วโมง)
 8. รับประกันสินค้า 3 ปี ทั้งโคม หลอดไฟ และบัลลาสต์

การบริการลูกค้า

 1. ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน
 2. ออกแบบคำนวณค่าแสงสว่างให้ฟร่โดยใช้ Dialux Simulation
 3. คำนวณจุดคุ้มทุนให้ฟรี
 4. ให้โคมและหลอดไฟตัวอย่างสำหรับยืมไปทดลองใช้ที่โรงงานฟรีเพื่อจะได้วัดค่าจริงเทียบกับโคมเดิมที่ใช้อยู่

YG2016_cat10_05ที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/43 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Zip code

10540

Tel.

02-750-7293, 02-750-4852-8 ต่อ 200, 265, 611

Fax

02-750-7294, 02-312-1386, 02-312-2494

%d bloggers like this: