นวัตสตีล หจก.

nwatsteel@hotmail.com


นวัตสตีล หจก.
เหล็กแผ่น เหล็กตัด

Full Description


หจก. นวัตสตีล

จำหน่ายเหล็กแผ่น เหล็กตัดตามแบบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง เพลา แป๊บ

yg2018_yok_nwatsteelที่อยู่ (ภาษาไทย)

599/8 หมู่ 17 เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ

Address (English)

599/8 Moo 17, Thepharak Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2330-3193-4, 0-2705-2528

Fax

0-2330-3195