โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์)

ojilabel@ojipaper.co.th


โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์)

ผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 6 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

130-132 6th Fl., Sindhorn Bldg., Tower II, Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2650-9304

Fax

0-2650-9590

%d bloggers like this: