โอ เอ็น จี มีเดีย

sales@ong-media.com


โอ เอ็น จี มีเดีย

Full Description


บจก. โอ เอ็น จี มีเดีย
ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ สตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ภาพบุคคล ภาพแฟชั่น สำหรับงานโฆษณา งานป้าย งานโครงสร้างป้ายที่อยู่ (ภาษาไทย)

609/162 หมู่ 10 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

609/162 Moo 10, Navamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2966-4904-5

Fax

0-2966-4904-5 # 12

%d bloggers like this: