ไพรัชต์ เทคโนโลยี

art_580@hotmail.com


ไพรัชต์ เทคโนโลยี

Full Description


หจก. ไพรัชต์ เทคโนโลยี

ออกแบบและจำหน่ายเครื่องทดสอบปั๊มดีเซลระบบคอมมอนเรล ทดสอบการทำงานของหัวฉีด และวัดปริมาตรของน้ำมัน

ไพรัชต์ เทคโนโลยีที่อยู่ (ภาษาไทย)

69/91 หมู่ 8 ติวานนท์ 27 ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

69/91 Moo 8, Tiwanon 27, Tiwanon Rd., Bangkrasor, Mueang, Nontha Buri

Zip code

1100

Tel.

0-2588-3875, 0-2580-7287

Fax

0-2580-6238

%d bloggers like this: