ปรินดา


ปรินดา

Full Description


บมจ. ปรินดา

จำหน่ายหินทราย โรงโม่หิน

yg2018_yok_parindaที่อยู่ (ภาษาไทย)

2170 กรุงเทพทาวเวอร์ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2170 Bangkok Tower, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2308-0720-5

Fax

0-2308-0729

%d bloggers like this: