พัฒนา 4599 อิควิพเม้นท์ บจก.

sunisasuni_23@hotmail.com


พัฒนา 4599 อิควิพเม้นท์ บจก.

Full Description


จำหน่ายอุปกรณ์เจีย ขัด ตัด เจาะ ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม เครื่องตัด เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ Safetyที่อยู่ (ภาษาไทย)

225/15 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

225/15 Moo 13, Phetkasem Rd., Omnoi, Krathumbaen, Samutsakhon,

Zip code

74130

Tel.

0-2811-1790-2, 0-2811-03577, 0-2811-0367

Fax

0-2811-1931, 0-2811-0118

%d bloggers like this: