พีซีทีที บจก. (นวนคร)


พีซีทีที บจก. (นวนคร)

Full Description


พีซีทีที บจก. (นวนคร)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

101/53 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

101/53 Moo 20, Navanakhon Industrial Estate, Phahonyothin Rd., Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2529-1804-11 Ext. 9

Fax

0-2529-1812