ปิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

pds@pitigroup.com


ปิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Full Description


หจก. ปิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
นำเข้าและจำหน่ายตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

380/1 สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

380/1 Sukhumvit Rd., Paknam, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2730-2600

Fax

0-2730-2690-3

%d bloggers like this: