โปสิตรอน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

sales@positron.co.th


โปสิตรอน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


บริษัท โปสิตรอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • จำหน่าย ออกแบบ และจัดสร้างระบบสื่อสารระยะใกล้-ไกล เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล ควบคุมเครื่องจักร ตรวจวัดค่า
  • รับเหมาวางระบบและผลิตเครื่อง เครื่องลำเลียงตามสั่ง
  • ออกแบบ ผลิต และทำเลียนแบบแผ่นวงจรสำหรับงานเฉพาะอย่าง แผ่นเดียวก็รับทำ
  • Mc Daniel, Georgin, System OKAZAKI, ITT Barton-Prime, OSECO, Cash, Bestobell, SIGMA, etc.
  • ออกแบบและและสร้างเครื่องจักร
  • ออกแบบและและติดตั้งระบบลำเลียง ระบบสายพาน

โปสิตรอน เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/8 หมู่ 6 ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Address (English)

47/8 Moo 6, Ladlumkaew-Pathumthani Rd., Khubangluang, Latlumkaeo, Pathumthani

Zip code

12140

Tel.

0-2979-5013-6

Fax

0-2979-5017

%d bloggers like this: