ปรีดาการช่าง หจก.

preedasutthithee@gmail.com


ปรีดาการช่าง หจก.

Full Description


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาการช่าง ทำงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ให้ได้คุณภาพสูงสุด โดยใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน รับประกันเหล็กทุกเส้นผ่าน มอกพร้อมด้วยประสบการณ์และทีมงานวิศวกร และผู้บริหารทีมีความเชี่ยวชาญ บริการวิศวกรรมครบวงจร บริการออกแบบ โดยสถาปนิกและวิศวกร พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน และก่อสร้างทั่วไป บริการ งานระบบไฟฟ้า และ ระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร และ งานโครงสร้างเหล็กเรามีโรงงานสำหรับให้บริการเชื่อมประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/8 หมู่ 7 บางบัวทอง-สุพรรณ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

5/8 Moo 7, Bangbuathong-Suphan, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2925-5989,0-84555-2854

Fax

0-2925-5905

%d bloggers like this: