พรีเมียร์ เทคโครโนส บจก.


พรีเมียร์ เทคโครโนส บจก.

Full Description


พรีเมียร์ เทคโครโนส บจก.

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องชั่งและป้อนสินค้าระบบบรรจุถุงที่อยู่ (ภาษาไทย)

93 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

93 Moo 9 Bangna-Trand Rd., Km.19, Bangphli, Samutprakarn

Zip code

10540

Tel.

0 2740 5001

Fax

0 2312 6816

%d bloggers like this: