พีทีที ฟีนอล

apcthailandnet@gmail.com


พีทีที ฟีนอล

Full Description


บจก. พีทีที ฟีนอล
ผลิตสารฟีนอลและอะซีโทนที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จี9 ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง

Address (English)

9 Eastern Industrial Estate, G9, Phakornsongkhrorat Rd., Mabthaphut, Mueang, Rayong

Zip code

21150

Tel.

0-2265-8400

Fax

0-2265-8125

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: